Consells Sectorials Assessors

La participació organitzada de la ciutadania a Quart de Poblet s'estructura entorn de consells assessores. Un total de 14 consells integrats per representants de la ciutadania i de l'Ajuntament s'esforcen constantment per assessorar l'acció municipal d'una manera sectorial, abordant cadascun d'ells els assumptes en els quals està especialitzat, i fins i tot, planificant accions que, sens dubte, han tingut enormes repercussions en la vida del poble, constituint vertaders assoliments que, sense aqueix treball conjunt, difícilment ens podrien haver portat fins a la situació actual; que han propiciat un fort enfocament sociocultural i participatiu al desenvolupament del municipi.

D'acord a la Carta de Participació Ciutadana  de Quart de Poblet:
 

1. Aquests Consells estaran integrats per representants de les associacions  i de l’Ajuntament de caràcter sectorial, al voltant d’un àmbit d’actuació  o especialització, abordant cadascun d’ells, els assumptes en els 
quals estiga especialitzat, assessorant en aquesta matèria i fins i  tot, planificant accions que, sense aquest treball conjunt, difícilment  es puguen dur a terme, propiciant un fort enfocament sociocultural i  participatiu al desenvolupament del municipi.
2. Cada Consell Sectorial Assessor determinarà el seu funcionament i  el procediment i requisits per a poder participar en ell. A més, serà el  responsable, a través de l’àrea municipal a la qual pertany, de comunicar 
els seus representants al CLPC, d’acord amb el que estableix l’article 12  d’aquesta Carta.

 

Consells Assessors Sectorials, acord plenari del 26 de març de 2024.
 

 

Denominación Consejo de Participación Ciudadana

Concejalía Delegada

Consejo Local de Participación Ciudadana 

Consell Local de Participació Ciutadana

Participación Ciudadana

Consejo de Igualdad y Políticas Inclusivas

Consell d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Igualdad y Políticas Inclusivas

Consejo Escolar Municipal

Consell Escolar Municipal

Educación

Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.

Consell Municipal d'Infància i Adolescència

Infancia y Adolescencia

Consejo de la Juventud de Quart de Poblet

Consell de la Joventut de Quart de Poblet

Políticas de Juventud

Consejo Asesor de Deportes

Consell Assessor d'Esports

Deportes Inclusivos y Saludables

Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat

Desarrollo Urbano Sostenible, Transición Ecológica y Cambio Climático

Consejo de Economía Local

Consell d'Economia Local

Promoción Económica y Ocupación

Consejo de Inclusión y Derechos Sociales

Consell d'Inclusió i Drets Socials

Servicios Sociales

Consejo Asesor de Cultura

Consell Assessor de Cultura

Cultura

Consejo de Salud Básico

Consell de Salut Bàsic

Salud Pública Local

Consejo de Prevención de Conductas Adictivas

Consell de Prevenció de Conductes Adictives

Salud Pública Local/Plan Municipal de Drogodependencias.

Consejo Asesor de Historia

Consell Assessor d'Història

Patrimonio

Consejo de Cooperación, Paz y Solidaridad

Consell de Cooperació, Pau i Solidaritat

Paz y Solidaridad

Consejo de Personas Mayores y Políticas 

Intergeneracionales. 

Consell de Persones Majors i Polítiques 

Intergeneracionals.

 

Personas Mayores y Políticas 

Intergeneracionales