Carrer La Torreta, 1, Quart de Poblet (46930), València
boton.png
MODELO EJEMPLO (GVA - DIVAL).png
poster medio_page-0001.jpg

Un dels elements que caracteritzen Quart de Poblet, més enllà de la percepció física del municipi, és la força que ha adquirit el moviment associatiu al llarg de tots aquests anys, amb el qual ha transitat en paral·lel l’evolució de les vies de participació. Des de la col·laboració puntual en la realització d’activitats d’interés social, econòmic i/o cultural,  fins a la signatura de convenis per a la gestió de determinats programes i serveis, o la pròpia creació de consells assessors, la Corporació ha apostat cada vegada amb més força per establir mecanismes i eines per tal de garantir la participació ciutadana adoptant un model de gestió dels recursos públics de caire participatiu i implicant a tots els agents socials

La gestió cívica que s'empra des de l'Ajuntament de Quart de Poblet és un instrument de participació ciutadana pel qual  s’atribueix a una entitat sense ànim de lucre la gestió d’activitats,  equipaments i serveis municipals susceptibles de gestió indirecta I té entre els seus objectius principals el foment de la  participació de la ciutadania i/o associacions en iniciatives d’interés  públic, entre elles el propi objecte de gestió.

Per això, les entitats, organitzacions i associacions ciutadanes sense ànim  de lucre poden participar en la gestió de serveis o equipaments la  titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament de Quart de Poblet.

Aquest model de gestió pública que fa partícip a la societat civil organitzada es formalitza mitjançant conveni de col·laboració i, tot  i establir obligacions bilaterals, no participa de la naturalesa jurídica  dels contractes del sector públic. En conseqüència, no constitueix una modalitat de contractació de la gestió dels serveis públics, ni el  seu abast pot implicar una lesió de la normativa bàsica en matèria  de contractació del sector públic, ni de les directives comunitàries  aplicables per raó de la matèria.

Xarxes de col·laboració

L'Ajuntament de Quart de Poblet forma part de diferents xarxes d'entitats locals i autonòmiques  que convergeixen en l'objectiu comú d'enfortir el teixit associatiu i permeten compartir experiències, i desenvolupar accions conjuntes de dinamització comunitària.

Formem part de la Xarxa Participa  impulsada per la Fundació Horta Sud on treballem personal tècnic de diferents municipis i entitats de forma  coordinada per enfortir el teixit associatiu i la participació, compartir  informació, metodologies de treball, programes i coneixements.

També ens trobem adherits a  la Xarxa de Governança Participativa Municipal de la Comunitat Valenciana mitjançant el seu compromís a potenciar les accions previstes en la Carta d'Adhesió a la Xarxa.

Agenda