Carrer La Torreta, 1, Quart de Poblet (46930), València
boton.png
MODELO EJEMPLO (GVA - DIVAL).png

Consell Local de Participació Ciutadana

Va ser l'any 2002, amb l'aprovació de la Carta de Participació Ciutadana pel Ple Municipal el 24 de setembre, quan es va crear el Consell Local de Participació Ciutadana, l'anomenat "Consell dels Consells". A partir d'aquella data, els Consells Assessors Sectorials van designar als seus representants, i després d'aprovar-se la seua constitució per part del Ple, l'Alcaldessa va convocar la primera reunió d'aquest òrgan, tenint lloc el 23 de novembre de 2004.
 
El Consell Local de Participació Ciutadana de Quart de Poblet (CLPC) és l'òrgan municipal suprem de coordinació de les Entitats Ciutadanes, la funció de les quals és la d'abordar tots aquells temes relatius a la participació activa de la ciutadania en la vida diària del municipi. El CLPC es regula i organitza segons el seu reglament i el recollit per la Carta de Participació Ciutadana de Quart de Poblet.
 
En el transcurs de tots aquests anys, han sigut moltes les associacions que han participat en el mateix en representació dels diversos Consells Assessors Sectorials, aportant propostes i col·laborant en el desenvolupament de diverses iniciatives com la Fira d'Associacions o les Jornades d'Associacionisme entre altres. Fruit d'aquestes iniciatives, s'han anat creant diferents grups de treball al llarg del temps, per a facilitar la coordinació i execució de diferents propostes.

 
Grup de Treball Associatiu
 
Est és el grup de treball del CLPC que actualment s'encarrega de proposar i desenvolupar accions i projectes dirigits al teixit associatiu. Entre altres, s'encarrega de planificar, organitzar i avaluar jornades, així com del Pla de Formació Associativa, les campanyes i accions de promoció de l'associacionisme i totes aquelles accions que es consideren oportunes per al desenvolupament del teixit associatiu, en suport als serveis de Participació Ciutadana. En qualsevol cas, el conegut com GTA, és un grup informal dependent del CLPC, per la qual cosa s'encarrega d'informar convenientment al mateix de les diferents accions que desenvolupa.
 
Carta de Participació Ciutadana de Quart de Poblet
 
Després de la primera Carta de Participació Ciutadana aprovada l'any 2002, han sigut diversos els canvis normatius relatius a la Participació Ciutadana i l'associacionisme, així com els canvis i avanços que han influït en la nostra societat, i el creixement i impacte que el teixit associatiu ha tingut en la millora del nostre municipi.
 
Amb la finalitat d'actualitzar aquest document, així com de renovar la voluntat de garantir la participació efectiva i real de totes les persones i associacions, el GTA i el CLPC es van posar a treballar conjuntament amb l'Àrea de Participació Ciutadana en la redacció d'una nova Carta de Participació Ciutadana, la qual va ser aprovada pel Ple municipal el 29 de gener de 2019. A continuació us facilitem un enllaç a través del qual podreu consultar el seu contingut íntegre.