C/ José María Coll, nº 8, Quart de Poblet (46930), València

Programa d'impuls de la digitalització i transformació digital de l'activitat emprenedora i comercial local - DKEY.ON. (FINALITZAT)

Dirigit a emprenedors i comerços de recent creació de Quart de Poblet. Places limitades: 15
CARTEL_DKEY.on.jpg

Requisits: Alta de l'activitat preferentment en els últims 3 anys podent-se ampliar fins a últims 5 anys, en el cas que no hi haja candidatures suficients, i estar empadronades o tindre el domicili fiscal a Quart de Poblet, prioritzant els situats en Barri del Rio Túria. 

Veure pla;
 
Sol·licitud per seu en el següent enllaç, dirigit a promoció econòmica i ocupació;
https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=1591

Presentant:
- Alta RETA i Declaració Censal.
- Breu descripció de la maduresa digital del negoci (formulari de maduresa digital, facilitat que s'haurà d'emplenar en el moment de la sol·licitud). 

Formulari.

Com a criteri de selecció dels participants s'estableix la data i hora d'entrada que figuren registrades en la sol·licitud i el compliment dels requisits.

Duració: Adaptada a la persona participant, amb data límit 31 de desembre de 2023.

El programa DKEY.on està orientat a capacitar a emprenedors i comerços de proximitat de recent creació en habilitats comercials, digitalitzant els productes oferits en el canal físic per a la seua oferta complementària en el canal en línia, gestió informatitzada del procés de venda, participar en Marketplaces, desenvolupament d'un pla de comunicació a través de webs, xarxes socials, accés a licitacions públiques i altres canals de venda privada, a fi de dinamitzar, diversificar i revitalitzar les vendes, mitjançant eines digitals clau en mà (turnkey). En definitiva un programa de suport i acompanyament al teixit emprenedor i comercial. 

* Aquesta actuació està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020.

Díptic.
Per a qualsevol dubte pots dirigir-te a l'Agència de Foment d'Innovació Comercial:
c/ Jose Maria Coll, 8 - Quart de Poblet
email: afic@quartdepoblet.org
telèfon: 961536210 ext. 1256

Imagen;