Calle José María Coll, 8, Quart de Poblet (46930), València

Taller d'Ocupació Més Formació Quart 2023

Taller-Empleo-710x446.jpg

Els tallers d'ocupació són programes mixtos d'ocupació i formació, és a dir, combinen formació i treball, que tenen com a objectiu incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de divuit o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral.

El Taller d'Ocupació Més Formació Quart 2023 està cofinançat per l'Ajuntament de Quart de Poblet i el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA).
 

Cites entrevista alumnat treballador FOTAE_Taller Ocupació "Més Formació Quart 2023".

Segons apartat  seté de la instrucció per a la selecció de l'alumnat, es disposarà d'un termini de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions,  a comptar des de l'endemà de la seua publicació. 

I en cas d´empat, en cas d'empat, es dirimirà a favor de la persona aspirant que no haja participat en projectes mixtos Ocupació-Formació en els 3 anys anteriors. Per a justificar este extrem, la persona candidata haurà de presentar una declaració  responsable en tal sentit. 
Si persistira l'empat es dirimirà a favor de qui haja obtingut la puntuació més alta respecte a l'apartat Situació. Si encara es manté, es resoldrà l'empat a favor del que acredite major temps en situació de desocupació.