Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

Ocupació del Domini Públic

A Quart de Poblet, existeix una llarga tradició de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats culturals i festives per al foment i desenvolupament de les diverses festivitats arrelades a les nostres tradicions culturals.

Les associacions que vulguen desenvolupar activitats en el domini públic municipal, hauran de demanar autorització prèvia i complir amb la 
normativa vigent, en concret amb l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d'esdeveniments esportius.

A continuació es faciliten els documents necessaris per a presentar aquesta sol·licitud a través de la seu electrònica de l'Ajuntament: la instància d'ocupació i els annexos específics, que hauran de presentar-se en funció del tipus d'activitats que es realitzen.