Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

Molí de Vila

auditori 1100.jpg

El Molí de Vila va ser construït en el segle XIX per Salvador Vila Bellver, en un moment de canvi cap a la industrialització. El molí prenia la seua força de la séquia de Mislata i es dedicava a moldre matèria primera per a la indústria ceràmica procedent de Manises.

Més tard, en 1913, Rafael Vila, fill de S. Vila modernitza les instal·lacions instal·lant una màquina de vapor per a no haver de dependre així del cabal de la séquia. En la postguerra se li afig la instal·lació elèctrica i la màquina de vapor desapareix.

La riuada de 1957 també va afectar el Molino, que ho va deixar inutilitzat, però així i tot, es va tornar a posar en funcionament fins al seu tancament en 1989.

En 1996, el Molí de Vila, que es trobava en desús va passar a ser l'Auditori de Quart de Poblet, com a símbol característic del municipi, però l'edifici ja amenaçava amb esfondrar-se i només es conserva el que era el perímetre de l'antic edifici, respectant els accessos originals i l'espai del qual al principi era el terreny del molí i l'hort.

Avui dia, encara es conserven els mateixos arbres i la mateixa porta lateral de l'època.