Servei de WhatsApp

Canal de difusió de WhatsApp
L'Ajuntament de Quart de Poblet t'ofereix un nou canal de comunicació a través de WhatsApp, directe al teu mòbil i gratuït.
banner-whatsapp2_cast.png

Envia ALTA al 667916120

T'enviarem informació d'interés general del nostre municipi: alertes de trànsit, incidències en la via pública, emergències, etc.; a més rebràs avisos d'actualitat municipal, com el calendari fiscal o l'agenda cultural.

NORMES DE FUNCIONAMENT WHASTAPP MUNICIPAL

L'Aj. de Quart de Poblet és l'administrador del servei de WhatsApp municipal.

Tant el servei com l'alta en la llista de distribució de l'Ajuntament són gratuïts.

Vosté únicament rebrà missatges emesos per l'Ajuntament de Quart de Poblet.

L'Ajuntament podrà enviar informació de dilluns a diumenge en horari de 8am a 21h. En cas d'emergència o informació d'especial interés podrà remetre's la comunicació en el moment que siga oportú.

El servei de WhatsApp municipal és un canal de comunicació unidireccional, per la qual cosa els i les usuàries NO podran enviar missatges al contacte de l'Ajuntament.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades, que procedeixen directament de l'interessat, seran recollits sota la responsabilitat de l'Aj. de Quart de Poblet, amb la finalitat de "Gestionar el servei d'informació municipal a ciutadans mitjançant WhatsApp". La base legal que ens permet tractar les seues dades és Art. 6.1.a consentiment explícit de l'interessat i Art 6.1.e del RGPD: Compliment d'una missió d'interés públic. No es preveuen cessions de dades, excepte els exigits legalment.

Per a sol·licitar l'alta en el servei, la persona usuària haurà d'enviar un missatge amb la paraula ALTA al número de telèfon mòbil de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

L'enviament del missatge amb les seues dades personals (nom i cognoms) suposa l'acceptació de les condicions del servei, el tractament de les seues dades i l'enviament de comunicacions electròniques. Complint amb les exigències de l'article 20 de la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Les dades de caràcter personal es conservaran mentre que l'usuari o la usuària no es done de baixa del servei.

Pot donar-se de baixa del servei enviant un missatge de WhatsApp al mateix número municipal amb la paraula "BAIXA" i, en un termini màxim de 72 hores, se li esborrarà de la llista de distribució municipal.

Per a qualsevol altra comunicació amb l'Ajuntament haurà d'utilitzar els canals oficials habituals.

Vosté es compromet a notificar qualsevol variació en les dades facilitades, especialment, en cas de canvi de número de telèfon mòbil.

Té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas podrem conservar per a l'exercici o la defensa de reclamacions, així com oposar-se al tractament de les seues dades.

Multimèdia