CED.jpg

Centre d'Ocupació i Desenvolupament (CED)

Centre d'Ocupació i Desenvolupament
L'Ajuntament de Quart de Poblet, convençut de l'important que és l'ocupació per a aconseguir una societat més cohesionada i amb major benestar, aposta per afavorir la creació d'activitat empresarial i comercial local a més de mitjançar en el mercat laboral a través de l'acostament entre la demanda i l'oferta de treball.
C. José María Coll, 8, Quart de Poblet (46930), Valencia
Al mateix temps el CED (Centre d'Ocupació i Desenvolupament), actua com a observatori de l'Ocupació Local, amb la realització d'estudis i diagnòstics de la situació i necessitats de la ciutadania en matèria d'ocupació i formació, de les necessitats de les empreses i del territori i els seus agents. En resposta a aquestes demandes, s'ofereixen una sèrie de serveis i actuacions, emmarcats en l'estratègia de desenvolupament local “Més Opcions”, que aglutina diferents línies estratègiques, (“Opcions ocupació”, “Opcions formació”, “Opcions iniciatives emprenedores” i “Opcions Empresa”). Aquesta estratègia de desenvolupament local s'impulsa i promou des del Centre d'Ocupació i Desenvolupament.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

  • Edifici Accessible.
  • Sala de reunions i congressos.
  • Tallers homologats totalment equipats destinats a pràctiques formatives.
  • Aules de formació polivalents.
  • Viver d'Empreses i espai per a associacions empresarials.


HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLICO:

De Dilluns a Divendres de 10 a 14 h.

Dimecres de 16 a 18 h.

Horari especial d'ESTIU:

De Dilluns a Divendres de 09.30 a 13.30 h.