Plaza del País Valencià 1, Quart de Poblet (46930), València

L'Ajuntament fa un gran pas i un nou impuls en l'Administració Oberta, participada, pròxima i eficaç amb la consolidació d'aquesta àrea durant les dues últimes legislatures l'objectiu de les quals és aprofundir en la interrelació amb la ciutadania creant una comunicació permanent, transparent i bidireccional, aprofitant fonamentalment les possibilitats d'intervindre en la vida pública i en la presa de decisions, que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) proporcionen als veïns i les veïnes, no sols a nivell col·lectiu sinó també de manera individual.

Per això, aquest àrea engloba les de Modernització de l'Administració, Comunicació, Oficina d'Atenció Ciutadana i Tecnologies de la Informació, posant especial èmfasi en aquest últim àmbit en administració sense papers, xarxes socials, web 2.0 i infoaccesibilidad.


CONSELLS ASSESSORS CIUTADANS

La participació ciutadana és l'eix que vertebra totes les polítiques municipals. Un total de 13 consells sectorials integrats per representants de la ciutadania i de l'Ajuntament s'esforcen constantment per assessorar l'acció municipal, abordant cadascun d'ells els assumptes en els quals està especialitzat, i fins i tot, planificant accions que, sens dubte, han tingut enormes repercussions en la vida del poble, constituint vertaders assoliments que, sense aqueix treball conjunt, difícilment ens podrien haver portat fins a la situació actual; que han propiciat un fort enfocament sociocultural i participatiu al desenvolupament del municipi, en el qual conviuen prop de 150 entitats. 


MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

La participació col·lectiva està, doncs, més consolidada, per la qual cosa fa ja anys que des de la institució s'ha caminat cap a la potenciació de la participació individual en la gestió del col·lectiu i, en aquest àmbit, les Tecnologies de la Informació constitueixen una oportunitat única. Per això, l'Ajuntament prompte va tindre una pàgina web municipal, va posar en marxa un Programa de Cursos Gratuïts d'Alfabetització Informàtica, dels quals s'han beneficiat més de 3.000 persones al llarg d'aquests últims anys, i el va complementar amb una xarxa de punts d'accés gratuït a Internet i a l'ús d'ordinadors en edificis públics.

A partir de 2006, l'Ajuntament de Quart de Poblet va entrar de ple en el camí cap a l'administració electrònica amb projectes de modernització, recolzats en iniciatives com l'E-MODEL o el PLA AVANZA del Govern d'Espanya, la qual cosa va permetre estructurar la nova organització administrativa sense papers i iniciar l'oferta de serveis electrònics a la ciutadania. Així va nàixer l'Oficina Virtual amb Carpeta Ciutadana entre altres.

A més, en l'últim any, l'àrea de Govern Obert ha participat de forma molt activa com a col·laborador i impulsor de la reestructuració de la nova web municipal i de la implantació definitiva de l'Administració Electrònica en tots els tràmits de l'Ajuntament amb la plataforma Sedipualba.


L'AJUNTAMENT EN LES XARXES SOCIALS

Des de la seua creació, la Regidoria de Govern Obert gestiona la presència de l'Ajuntament en les xarxes socials creant la pàgina de Facebook Ajuntament de Quart de Poblet i el compte de Twitter municipal, des de les quals la comunicació amb la ciutadania és permanent i fluida, donant resposta immediata a les demandes i prenent bona nota de les propostes.

Com no podia ser d'una altra forma, l'àrea compta amb un perfil propi en les diferents RRSS que ve a sumar a la infraestructura muntada entorn a l'Ajuntament amb totes les seues xarxes oficials. Així, compta amb el perfil Facebook, Ajuntament Obert, de twitter i també Instagram.