Calle Reverendo Padre José Palacios, s/n, Quart de Poblet (46930), València

PIP 25N contra la violència cap a les Dones

25N FB evento.png

El Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona se celebra anualment el 25 de novembre per a denunciar la violència que s'exerceix sobre les dones a tot el món i reclamar polítiques en tots els països per a la seva erradicació.

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Género, en el seu article 1.1, defineix la violència de gènere com aquella que, “com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part dels qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o dels qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, fins i tot sense convivència”, i “comprèn tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.
Font: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España