Calle Reverendo Padre José Palacios, s/n, Quart de Poblet (46930), València

Sala estudi nocturna

Durant les èpoques d'exàmens la Sala Polivalent s'obre en horari nocturn com a sala d'estudi. Aquest servei està pensat per a majors de 18 anys, però podran assistir menors d'aquesta edat que estiguen degudament autoritzats. L'accés a la Sala s'efectua per la porta situada al carrer Marqués del Túria i es limita al nombre de seients disponibles.
AmpliacionHorario.jpg

Normes d'ús de la sala d'Estudi

    • Per a accedir a la sala d’estudi, o romandre en ella després del tancament de la Biblioteca, caldrà presentar el DNI original o document equivalent.

    • Les persones menors d’edat mostraran l’autorització signada pel pare o per la mare (o si és el cas el tutor o la tutora legal), i també una fotocòpia del DNI o document equivalent de la persona que l’autoritza.  (DESCARREGAR MÉS BAIX O DEMANAR-HO A LA BIBLIOTECA)

    • Es prega tindre la documentació preparada per a agilitzar-ne l’entrada.

    • Es prohibeix el consum de begudes i aliments, exceptuant l’aigua que haurà d’anar en un envàs de tancament hermètic.

    • Els ordinadors només es podran endollar en la part superior de les taules habilitades, o en aquelles que es troben al costat d’una paret i disposen d’un endoll.

    • L’accés als espais amb fons de la Biblioteca es permetrà quan es considere que la Sala Polivalent es puga plenar. Les persones menors d’edat podran accedir-hi si van acompanyades d’alguna persona major d’edat. No es podran utilitzar els fons documentals ni agafar-ne cap per al seu préstec.

    • La reserva de llocs d’estudi no està permesa.

    • El lloc d’estudi es podrà deixar sense ocupar durant un període màxim de 10 minuts. Transcorregut este temps,  i si hi haguera gent esperant per a entrar, s’arreplegaran els objectes de la taula per tal que una altra persona utilitze l’espai.