Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

Ajudes a l´alumnat de Educació Infantil 2º cicle

beques i premis.jpg
Ajudes a l´alumnat d´Educació Infantil 2º ciclo.

1º-L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, per l'Ajuntament de Quart de Poblet, dirigides a l'alumnat matriculat en 2n Cicle d'Educació Infantil, durant el curs acadèmic actual, i que es troben empadronats a Quart de Poblet la unitat familiar.

2º- Requisits

Podran accedir a aquestes ajudes els/les estudiants que reunisquen els següents requisits:

1.    Estar matriculat l'alumnat en Infantil de 2n cicle (3, 4 o 5 anys), durant el curs actual.

2.    Estar empadronada i residir la unitat familiar al complet, a Quart de Poblet  durant el curs acadèmic.

3.    Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol una altra que tinga la mateixa finalitat concedida per altres administracions públiques o persones jurídiques privades.

4.    Haver adquirit els llibres de text i material escolar.

5.    La renda familiar no podrà superar els 11.000 euros anuals per càpita . És a dir, que la renda computable de la unitat familiar no podrà superar els 11.000 euros per cada membre.