Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal (CEM) és l'òrgan de participació ciutadana en l'àmbit educatiu del municipi. El CEM té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi.


Ho componen representants de tota la comunitat educativa, a nivell polític ho presideix la Regidor d'Educació, i li acompanya una àmplia representació dels equips directius dels centres d'ensenyament d'infantil, primària i secundària, també del seu professorat, sindicats i personal no docent, tant de centres públics com concertats i de les escoles d'ensenyaments artístics, musicals i de les arts escèniques, representants de l'AMPAS i personal tècnic municipal de l'Àrea d'Educació i Serveis Socials.