Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

Consell de Cultura

Fa ja trenta anys es va posar en marxa el Consell Assessor de Cultura, un òrgan de participació de la societat civil i de tots els agents culturals.
El Consell Assessor de Cultura és l’òrgan consultiu de participació, planificació i debat de tots els assumptes relacionats amb el consell de cultura a l’àmbit municipal. Es reunix tres vegades a l'any i està constituït per representants de les diferents associacions culturals, representants d’altres consells assessors o dels òrgans de representació de diferents col·lectius socials del municipi, persones d’especial rellevància cultural designades pel Consell, per l'Alcaldessa i per la Regidora de Cultura.

Les seues propostes són remeses als organismes municipals corresponents, que estudien la possibilitat de dur-les a la pràctica.

Les funcions del consell són informar, assessorar i suggerir sobre les qüestions culturals que en opinió del Consell i/o de l'Ajuntament siguen d’interés. També estableix i manté relació amb altres organismes de caràcter nacional i internacional amb objectius similars. A més, actua en els conflictes que sorgisquen entre l’Ajuntament i qualsevol entitat cultural sempre que es sol·licite, tal com s'arreplega en el Reglament vigent.