Calle De la torreta, 1, Quart de Poblet (46930), València
Horari d’atenció. Matins: Dilluns de 10 a 14 hores. De dimarts a divendres de 9 a 14 hores. Vesprades: Dimecres i dijous de 16:30 a 19:30 hores.

Històric

L’any 2001 es començava amb el programa “Enredate con UNICEF”, basat en l’Educació per al Desenrotllament, que harmonitzava amb algunes de les activitats que ja estaven realitzant algunes entitats juvenils dirigides a la infància i adolescència, recolzades en l’educació en valors i que treballaven des de l’educació per a la participació. El 20 de novembre de 2002, es realitzaria la celebració del dia Universal de la Infància en el poliesportiu de Quart de Poblet. Les bones relacions amb UNICEF i el propòsit polític i tècnic d’anar avançant cap a un compromís major de participació de les xiquetes, xiquets i adolescents en la presa de decisions i la vida política del seu poble, fa que l’Ajuntament firme un conveni amb UNICEF i Moviment Contra la Intolerància, per a impulsar un primer projecte “Educación per a la Participació Infantil de Quart de Poblet”.  Este projecte realitzat durant el curs 2006 / 2007, té com a objectius que les xiquetes, xiquets i adolescents aprenguen té com a objectius que les xiquetes, xiquets i adolescents aprenguen a exercir el seu dret a participar, així com que es descobrisquen així mateixos com a subjectes de drets. D’altra banda, el projecte també tenia com a destinataris als adults, amb la intenció de descobrir a les mares, pares i educadors, com a responsables de l’acompanyament en el desenvolupament de la seua autonomia, d’aprendre a escoltar a la infància i comprendre la seua realitat.

Serà en 2006 quan es constituïsca el primer Consell Municipal d’Infància i Adolescència, fent la seua presentació institucional i treballant durant este primer any en el seu reglament intern, per a la posterior aprovació dels estatuts en 2008.

El reconeixement de Quart de Poblet, per UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància, seria alguns anys més tard, el 22 de novembre 2010, moment que s’aprofita per a fer una celebració en la localitat amb què posar de manifest el reconeixement rebut, al programa estable d’activitats que s’estava desenrotllant i fer coneixedora a la ciutadania dels recursos i bones pràctiques dutes a terme fins a este moment.

Després del reconeixement CAI, en 2011 es crea la Regidoria d’Infància, donant l’estructura i suport necessaris per a posar en valor les polítiques que ja s’estaven realitzant en matèria d’Infància i Adolescència.

El Primer Pla per a la Infància i Adolescència del Municipi de Quart de Poblet, va ser aprovat en 2014, este va assentar les bases de la planificació i coordinació entre les distintes àrees de l’Ajuntament que desenrotllen servicis, programes i activitats dirigides a la infància i adolescència. Pretenia ser una ferramenta que aglutinara les diferents intervencions dirigides a la infància que s’estaven desenrotllant en el municipi, i iniciar mesures de coordinació per a la seua millora. En el període de vigència del primer Pla es van aconseguir, van desenrotllar i van consolidar moltes de les actuacions arreplegues en les línies de prevenció, protecció i suport a la infància i les seues famílies, la sensibilització i promoció dels drets de la infància i una línia específica de participació infantil, la que acull al Consell Municipal d’Infància. Destacant aquelles que fomenten la participació infantil de xiquetes, xiquets i adolescents, així com les dirigides a la difusió dels drets de la infància.

L’any 2015, Quart de Poblet va acollir la III Trobada Estatal de Ciutats Amigues de la Infància i seria en 2016, quan l’àrea d’Infància, rebia el reconeixement de Bones Pràctiques a les actuacions dirigides a la infància, per UNICEF.

Al setembre de 2017 es va aprovar per unanimitat, el II Pla d’Infància i Adolescència de Quart de Poblet.

Recentment el CMIA ha pogut participar en l’elaboració de la Llei de drets i garanties de la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana.

Aquest 2018, vam rebre per tercera vegada consecutiva el Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància 2018-2022 i a més el Reconeixement a les Bones Pràctiques per al Fòrum d’Infància i Adolescència que es va crear amb el propòsit d’elaboració del nou Pla d’Infància i Adolescència.

Gener de 2019, una consellera del CMIA va tindre la oportunitat de participar a “La infància pren el Crongrés” duguent les propostes de les xiquetes i xiquets participants al V Encontre Consells de Participació Infantil i Juvenil a Oviedo.