Plaza Valldecabres, 19, Quart de Poblet (46930), València
Lun - Vie 9.30 - 13.30 y 17 - 20.30
post_cinema a la Fresca.jpg
_botó QMTRGS.jpg
Q-ART_botón.jpg
imagen
BOTÓ CATÀLEG qlick 44.pdf.jpg

Consell de Cultura

Fa ja trenta anys es va posar en marxa el Consell Assessor de Cultura, un òrgan de participació de la societat civil i de tots els agents culturals.
El Consell Assessor de Cultura és l’òrgan consultiu de participació, planificació i debat de tots els assumptes relacionats amb el consell de cultura a l’àmbit municipal. Es reunix tres vegades a l'any i està constituït per representants de les diferents associacions culturals, representants d’altres consells assessors o dels òrgans de representació de diferents col·lectius socials del municipi, persones d’especial rellevància cultural designades pel Consell, per l'Alcaldessa i per la Regidora de Cultura.

Les seues propostes són remeses als organismes municipals corresponents, que estudien la possibilitat de dur-les a la pràctica.

Les funcions del consell són informar, assessorar i suggerir sobre les qüestions culturals que en opinió del Consell i/o de l'Ajuntament siguen d’interés. També estableix i manté relació amb altres organismes de caràcter nacional i internacional amb objectius similars. A més, actua en els conflictes que sorgisquen entre l’Ajuntament i qualsevol entitat cultural sempre que es sol·licite, tal com s'arreplega en el Reglament vigent.