Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València

Centre Obert

Centre d'atenció diürna obert i representatiu de menors en situació de risc que precisen d'un suport socioeducatiu. S'educa en gestió de l'oci i temps lliure, a més d'oferir alternatives al context escolar i familiar.
Els educadors del centre, fan un treball d'acompanyament en el procés maduratiu de manera coordinada amb l'equip d'atenció bàsica de serveis socials. Són importants els aspectes com l'autoestima, valors universals, resolució de conflictes, habilitats socials i assumpció de responsabilitats, entre altres. Al mateix temps, és un punt de referència i trobada del barri, tant per a les famílies com per als menors.

ON ESTEM?:

El centre es troba enfront del C.P. Ramón Laporta en la C/Adolfo Domínguez del Riu i Tasso, baix, S/N.
Té una altra entrada per la C/ Filomena Valldecabres.

HORARI:

L'atenció als menors és de dilluns a dijous de 16.30 a 20.30.
Els divendres de 9.00 a 14.00 estan dedicats a la coordinació de l'equip amb tècnics municipals, col·legis, famílies i altres entitats locals.

QUÈ FEM?:

Treballem amb menors en prevenció primària, educació en valors i gestió del temps lliure. Per a això, realitzem suport escolar, tallers lúdic educatius, temps de jocs a l'aire lliure i excursions i activitats extraordinàries.

PERFIL DEL MENOR:

Atenem menors amb un interval d'edat entre 9 i 14 anys, la qual cosa comprén a l'alumnat que va des de 4t d'educació primària fins a 1r ESO.

NOMBRE DE PLACES:

El Centre Obert disposa d'un total de 12 places.

COM S'ACCEDEIX?:

L'accés al centre es realitza a través de l'Equip d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials municipals.