Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València

Consells Assessors

imagen

Consell d'Inclusió i Drets Socials

Constituït en 1995 i en procés d'adaptació a la normativa vigent segun Llei 3/2019, de 18 de febrer dels Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, és l'òrgan consultiu de l'Ajuntament en matèria de projectes d'intervenció social que es realitzen o es promouen en el municipi, relacionat amb el sistema públic de serveis socials, o amb qualsevol aspecte que incidisca en benestar social, posant l'accent principalment en la promoció i inserció social i la participació de la ciutadania de Quart de Poblet.

Composició del Consell d'Inclusió i Drets Socials: Poden formar part del Consell de Benestar Social un representant de cadascuna de les associacions interessades en els fins del consell, i que tinguen incidència en l'àmbit del benestar social. Les associacions interessades han de presentar a l'Ajuntament la seua petició per escrit especificant les dades de la persona designada. 

Comissió tècnica d'accessibilitat

Creada l'any 2001, és l'òrgan consultiu de l'Ajuntament en matèria d'accessibilitat.

Composició de la Comissió d'Accessibilitat: La comissió està composta per responsables polítics i tècnics de les regidories d'Urbanisme, Serveis i Obres, Modernització, Promoció Econòmica i Ocupació, Serveis Socials, Trànsit i Educació, així com dos representants per cada col·lectiu ciutadà interessat en els fins de la comissió, inscrit en el registre municipal d'associacions i en els fins fundacionals de les quals s'especifique la defensa de la igualtat de les persones amb discapacitat i/o de les persones amb dificultats de mobilitat i de comunicació. Les associacions interessades han de presentar a l'Ajuntament la seua petició per escrit especificant les dades de les dues persones designades.