Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València

Habitatge tutelat per a dones en situació de risc i vulnerabilitat social

Ofereix allotjament alternatiu i temporal, dirigit a dones majors d'edat, amb o sense fills/as al seu càrrec, que per les seues especials circumstàncies de risc social, necessiten un allotjament alternatiu i precisen d'un suport o tutelaje mínim per al seu desenvolupament personal i per a aconseguir una plena integració laboral i social. 

L'accés es realitza a proposta de l'equip d'atenció primària bàsica de serveis socials municipals.