Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València

Centre de dia i residència

Centre de dia per a persones majors de 60 anys en situació de dependència i Residències per a persones majors de 60 anys en situació de dependència i persones amb diversitat funcional física en situació de dependència.
imagen
Aquest centre, és de titularitat municipal. El centre està adaptat i preparat per a donar una atenció de qualitat a persones majors de 60 anys o persones amb diversitat funcional física, siga com siga la seua situació de dependència.

El centre disposa de:
20 places de Centre de Dia per a Persones Majors Dependents
46 places de Residència Persones Majors Dependents
26 places de Residència per a Persones amb Diversitat Funcional Física

La gestió integral del centre ha sigut adjudicada a l'empresa GESMED, mitjançant concurs públic.

Compta amb una Cartera de Serveis específica per a cada mòdul a la disposició de les persones usuàries i els seus familiars, entre els quals es troben:

  • Allotjament
  • Atenció sanitària 24 hs
  • Atenció Relacional
  • Atenció Psicològica
  • Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia
  • Restauració adaptada a criteris dietètics
  • Servei de Bugaderia
  • Servei de Transport adaptat
  • A més d'altres serveis complementaris: perruqueria, podologia, assessorament jurídic...

Totes les places estan concertades amb la Generalitat Valenciana i formen part del Sistema Públic d'Atenció a la Dependència, per la qual cosa el requisit d'accés al centre és tindre reconeguda la situació de dependència i haver sol·licitat ingrés en aquest.

Per a la tramitació d'aquest reconeixement, les persones interessades poden dirigir-se al Departament de Serveis Socials del municipi en el qual residisca, on s'atendrà cada cas atenent la seua particularitat.